“Komutan Zilan yoldaştır emir erleri de bizleriz”

“Komutan Zilan yoldaştır emir erleri de bizleriz”

HABER MERKEZİ -  "Zi­lan yol­da­şın ma­ni­fes­to ni­te­li­ğin­de­ki bu mek­tup­la­rı­na ve söz­le­ri­ne faz­la ek­le­mek had­di­mi­ze ol­ma­sa ge­rek. Ama bı­rak­tı­ğı mek­tup­la­ra kar­şı­lık ver­mek, özel­lik­le be­nim açım­dan ma­ne­vi bir so­rum­lu­luk­tur. Bun­dan da öte­ye...

Sayfa 2 arasında 64 1 2 3 64